Disclaimer


De Grote Keizer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van deze website of een gelinkte site.


Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Alle acties op deze website zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


De Grote Keizer aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is, dan wel indien acties die op deze website worden gecommuniceerd onjuiste of onvolledige informatie bevatten.